Organigram

BESTUUR KVV WHITE STAR SOMBEKE

Samenstelling raad van bestuur

Voorzitter : Daniel Van Huffel email  tel 0477258898
g.c. Secretaris – Ondervoorzitter : Kris Covens email  tel 0498478799
Penningmeester : Heidi Vertenten email tel 0473121014
lid : Alwin Bauwens email tel 0477771957

Samenstelling bestuur met verdeling taken

Daniel Van Huffel    voorzitter                                       tel:   0477258898
Kris Covens    g.c. Secretaris – Ondervoorzitter          tel:   0498478799
Heidi Vertenten  penningmeester                                 tel:   0473121014
Alwin Bauwens bestuurslid                                            tel:   0477771957
             sportief verantw. Jeugd (+ materiaal jeugd)     
Jef Van Britsom    Bestuurslid                                         tel:   0473830339
           (verantw. Kledij en onderhoud algemeen)         
Walter De Kimpe  Bestuurslid                                        tel:   0471243762
            (onderhoud algemeen)
Dany Praet   Bestuurslid                                                   tel:   0476409766
            (sportief verantw. Seniors (+ contact seniors)
Wendy Verbeke   Bestuurslid                                          tel:   0478319287
              (evenementen en kledij jeugd)