Organigram

BESTUUR KVV WHITE STAR SOMBEKE

Samenstelling raad van bestuur

Voorzitter : Daniel Van Huffel email  tel 0470618703
g.c. Secretaris – Ondervoorzitter : Kris Covens email  tel 0498478799
Penningmeester : Heidi Vertenten email tel 0473121014
lid : Wendy Verbeke email tel 0478319287

Samenstelling bestuur met verdeling taken

Daniel Van Huffel    voorzitter                                       tel:   0470618703
Kris Covens    g.c. Secretaris – Ondervoorzitter          tel:   0498478799
Heidi Vertenten  penningmeester                                 tel:   0473121014
             sportief verantw. Jeugd (+ materiaal jeugd)     
Seppe Thienpont  TVJO                                                     tel:   0485797588
            (Technisch verantwoordelijke jeugd)
Dany Praet   Bestuurslid                                                   tel:   0476409766
            (sportief verantw. Seniors (+ contact seniors)
Wendy Verbeke   Bestuurslid                                          tel:   0478319287
              (evenementen en kledij jeugd)
Mario Vlaminck   Bestuurslid                                          tel:   0474751440
              (algemeen jeugd)